Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1444439

Drodzy Przyjaciele!
Spotkanie Młodych Lednica 2000 ma już 18 lat. Uzyskało samodzielność i dojrzałość. Stało się trwałym elementem polskiego duszpasterstwa i wychowało setki tysięcy młodych ludzi.
Z niesłabnącym entuzjazmem nadal wybieramy Chrystusa i odkrywamy kolejne aspekty Jego miłości. Przybywajcie na Pola Lednickie po lednicki dowód osobisty oraz pierścień zaślubin z Jezusem. Po jeziorze Lednica nadal chodzi Chrystus, a my patrzymy Mu w oczy, idąc po wodzie w Jego kierunku. Ludzie wyboru Chrystusa to zupełnie nowi ludzie, dla których celem jest dom Ojca, a czasem - cała wieczność. Ludzie Lednicy wyzbywają się lęku i pogłębiają swoją świadomość przynależności do Chrystusa. Przynajmniej raz do roku musimy się zobaczyć. Czekam na Was 7 czerwca 2014 roku na Polach Lednickich.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Lednicę - 07 czerwca 2014

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

Czytaj więcej: 3 maja - uroczystość NMP Królowej Polski

"Tak, Panie, Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść" (J 11,27).
W dniach od 4 do 10 maja 2014 roku Kościół w Polsce przeżywa szósty Tydzień Biblijny. Pierwszy dzień tego Tygodnia to Niedziela Biblijna. W te błogosławione dni wszyscy - wierni i duszpasterze - mamy możliwość wyrażenia naszej wdzięczności Ojcu niebieskiemu za Słowo Boże, które jest źródłem naszej wiary.
Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II" przygotowało materiały, które winny pomóc w twórczym i owocnym przeżywaniu Niedzieli Biblijnej i całego Tygodnia Biblijnego.
Nawiązują one także w istotny sposób do hasła roku duszpasterskiego, które ukierunkowuje życie Kościoła w Polsce na pogłębienie wiary w Jezusa Chrystusa - Syna Bożego. Chodzi o dostrzeżenie organicznej więzi między naszą wiarą a Słowem Bożym, które nam objawia Mesjasza, abyśmy wraz z apostołem Tomaszem i cały Kościołem apostolskim mogli wyznać: „Pan mój i Bóg mój" (J 20,28). Dziękując w te dni za Słowo Boże będziemy rów¬nocześnie dziękować Bogu za zrodzoną w nas za sprawą tego Ziarna wiarę w oczekiwanego przez wieki Mesjasza, Jezus z Nazaretu, Syna Bożego.

Czytaj więcej: VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny (04-10.05.2014 r.)

UCZNIOWIE Z BOŻEGO DUCHA

(Dz 2,42-47 * Ps 118 * 1P 1,3-9 * J 20,19-31)


Zmartwychwstały Jezus staje przed swoimi uczniami i mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Ci, którzy mają serca otwarte i czyste, biorą z Bożego Ducha i niosą Jego moc w zakątki świata. Stają się świadkami. Dziś Słowo Boga czytamy poprzez życie dwóch uczniów, którzy stanęli przed Zmartwychwstałym i wzięli z Bożego Ducha. Słowo Boga stało się w nich Słowem wcielonym, wcielonym w ich życie, w ich codzienność, w ich powołanie. Imiona tych uczniów to Jan i Jan Paweł.
Możemy zapytać, jak i którędy Boży Duch ich prowadził?
Dwaj uczniowie wzięli z Ducha prostoty, który wpierw dotknął ich codzienności. Dzięki Duchowi rzeczy zwyczajne stają się nadzwyczajnymi. Zatem Duch obdarzył ich uśmiechem, dobrocią i wysłał w stronę drugiego człowieka, by wobec każdego byli wpierw znakiem, że Bóg jest życzliwy. Dzięki tej nadzwyczajnej zwyczajności Jana nazwano papieżem dobroci, a Jan Paweł, dotykając najsłabszych, wciąż przypominał, że człowiek jest drogą do Boga. Mówią nam oni zatem, że aby czerpać z tego, co Boże, trzeba ciągle na nowo stawać się człowiekiem.

Czytaj więcej: Komentarz do Słowa Bożego na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 

BĄDŹCIE APOSTOŁAMI MIŁOSIERDZIA
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014
1. Dar kanonizacji i zadanie apostolskie
Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego Miłosierdzia dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowiedzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program dojrzewania w wierze, nadziei i miłości.

Czytaj więcej: "Bądźcie apostołami miłosierdzia" - list KEP