Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
15234

Gdy wsłuchuję się w dzisiejszą liturgię słowa, przemawia ona do mnie przede wszystkim jako słowo o kluczach. Najpierw prorok Izajasz wygłasza proroctwo nad Eliakimem, zapowiadając przekazanie mu kluczy domu Dawidowego. Następnie Chrystus, w scenie pod Cezareą Filipową, ustanawiając urząd Piotrowy, obiecuje pierwszemu spośród apostołów klucze królestwa niebieskiego, które staną się odtąd jego nieodłącznym atrybutem.

Czytaj więcej: Komentarz do Słowa Bożego na XXI niedzielę zwykłą

„Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry. Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok.” W dniu 13 sierpnia 2014 r. grupa Świecie oraz 4 inne grupy XXIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej dotarły na Jasną Górę. Różne były motywy pielgrzymowania. Nam w tym roku przyświecał przede wszystkim jeden: wdzięczność za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Przez 27 lat piesi pielgrzymi nieśli swoją pątniczą drogą pomoc Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, potem modlili się o jego beatyfikację i kanonizację. Ta modlitwa okazała się skuteczna i przyniosła spodziewane owoce. Tegoroczny trud pielgrzymi przeżywali pod hasłem "Świętymi bądźcie".

Czytaj więcej: Podsumowanie XXIII Pieszej Pielgrzymki ze Świecia na Jasną Górę

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (por. J 20, 21)

Drodzy Duszpasterze i Drodzy Diecezjanie!

Obserwując doniesienia o sytuacji za naszą wschodnią granicą, śledząc informacje z wielu miejsc na świecie, gdzie przelewana jest ludzka krew, także na  Ziemi naszego Pana, w Syrii, w Iraku i w wielu innych miejscach, mamy prawo odczuwać w sercu głęboką troskę o najbliższą przyszłość.

Czytaj więcej: ZACHĘTA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DO MODLITWY O  POKÓJ  NA  ŚWIECIE

Niełatwa jest dzisiejsza ewangelia. Jezus ignoruje matkę, która prosi Go o pomoc, nie odpowiada jej ani słowem. Uczniowie się za nią wstawiają, ale robią to wyłącznie dlatego, żeby mieć święty spokój. Kiedy kobieta nie daje za wygraną, Chrystus zbywa ją niezbyt przyjemnym zdaniem. A my, słysząc te słowa, myślimy sobie: Jak można tak traktować drugiego człowieka? To nasze oburzenie sprawia, że zazwyczaj nie słyszymy już dalszej wymiany zdań. Umyka nam to, co w tym czytaniu najważniejsze – odpowiedź kobiety i słowa, które mówi do niej Nauczyciel.

Czytaj więcej: Komentarz do Słowa Bożego na XX niedzielę zwykłą

Krok. Za krokiem krok. Pielgrzymki piesze na Jasną Górę są już w większości w drodze. Owszem, niektóre z nich dotarły do Częstochowy już w lipcu, inne pojawią się na jasnogórskim wzgórzu dopiero na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Jednak zdecydowana większość pielgrzymów właśnie teraz udaje się do tronu Jasnogórskiej Pani. Teoretycznie poszczególne dni pielgrzymki w jakimś sensie są do siebie podobne. Jednak każdy etap, każda konferencja, poszczególne modlitwy mają swój niepowtarzalny wymiar.


Tak. Krok za krokiem. I tak każdy kolejny dzień. Krok za krokiem, kilometr za kilometrem. Nadchodzi późne popołudnie, a nawet wieczór. Niebo pokazuje, że zmienia się pora dnia i dzień ma się ku wieczorowi.
Grupy pielgrzymkowe docierają do celu poszczególnych dni. Ostatnie modlitwy i takty religijnych piosenek. Odczuwa się całodzienne zmęczenie. Już niedaleko, tylko jeszcze trochę metrów, jeszcze kilka minut. I znów się udało.

Czytaj więcej: Idą! I to jest cud...