Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
306577

Chyba łatwo nam zrozumieć Apostoła Tomasza. Jego niewiara i powątpiewanie po ludzku są jakoś usprawiedliwione. Być może śmierć Mistrza potraktował jako osobistą klęskę i rozczarowanie. Pewnie widział – może z oddali – poranione ciało Jezusa. Rany na nogach i rękach. I jeszcze przebity bok. Tu jakby wszystko się skończyło. Prysły wszelkie nadzieje i przewidywania. A teraz świadectwo innych Apostołów – Jezus żyje. Jak w to uwierzyć? Miał przecież Tomasz prawo do swoich ludzkich wątpliwości i niedowierzania (por. J 20,24-28).

Czytaj więcej: NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - 23.04.2017 r.

„Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo”.   

            Ten piękny hymn Wigilii Paschalnej pomaga nam w odkrywaniu głębi historii zbawienia. Prowadzeni przez liturgię Kościoła pochylamy się w tych dniach nad wielką Tajemnicą Chrystusa – Odkupiciela. Zmartwychwstały Jezus Chrystus przynosi światu nadzieję. Obdarowuje ludzi nowym życiem oraz ukazuje potęgę miłości ofiarnej, która staje się miłością zwycięską.

Czytaj więcej: ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2017

Zmartwychwstał! Żyje! Oto przesłanie wielkanocnego poranka. I pewnie może człowiek sobie tłumaczyć, że przesłanie o zmartwychwstaniu jest jakoby poza logiką nauki, to jednak wszędzie dogoni go prawda, że Chrystusa nie można zabić, nie można Go zamknąć w kamiennym grobie. Owszem, można Jego Imię wymazywać z podręczników i konstytucji, można wyrzucać Jego symbole i wizerunki. Wręcz można całe „wydarzenie Chrystusa” ująć tylko w formie mitu czy bajki.

Czytaj więcej: ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE - 16.04.2017 r.

Pasja. Krótkie słowo. Pięć liter. Niby taki drobiazg. Czyżby? Pasja dla każdego z wierzących to „Męka naszego Pana, Jezusa Chrystusa”. Żywy i bardzo plastyczny jest obraz tego wszystkiego, co wydarzyło się w czasie od zdrady Judasza aż po złożenie do grobu martwego ciała Pana Jezusa. Poszczególne sceny opisu męki przebiegają przed naszymi oczyma jak filmowe klatki. Aż serce boli, gdy pojąć nie można, dlaczego człowiek zgotował taki okrutny los dla swego Zbawcy, a zarazem Brata w człowieczeństwie. Chciałoby się powiedzieć, że to już tylko historia. Że to wszystko już za nami, nie warto do wracać. Na pewno? Wracać myślą i sercem do tego należy, bo to jednak nie historia. To realna rzeczywistość. Chociażby każda Msza Święta to pamiątka misterium zbawczego Jezusa Chrystusa, a więc Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

Czytaj więcej: NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 09.04.2017 r.