Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
261160
  • „Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie” (Jk 5,10). Ten głos z kart Nowego Testamentu jest niezwykle donośny i zobowiązujący, pomimo iż niektórzy pragnęliby postacie starotestamentalnych proroków zamknąć w mroku historii. Tak jednak nie da się uczynić, co więcej tego nie wolno robić. Albowiem każdy czas ma swoich proroków, którzy stają na straży wiary, a zarazem są jej krzewicielami. Jak czasy proroków Starego Testamentu wydają się, przynajmniej w zewnętrznym oglądzie, mało przychylnymi dla ich działalności, tak i nasza współczesność od takiej oceny niewiele – o ile w ogóle – odbiega. Każdy czas potrzebuje proroków. Im mniej jest im przychylny, tym bardziej są jemu konieczni. Prorok to świadek wiary, nie zamykanej tylko w przestrzeni prywatnej, lecz przekazywanej, bo tylko wtedy może ona się umacniać. Być prorokiem to przywilej i zobowiązanie każdego ochrzczonego.

Czytaj więcej: III NIEDZIELA ADWENTU - 11.12.2016 r. 

Nawet za bardzo nie obejrzeliśmy, a kolejny rok kościelny dopełnił swojego czasu i przyszło nam jesienną wkroczyć w przestrzeń adwentowego wyciszenia. To potrzebny czas, aby podnieść głowy i nabrać sił, bo zbawienie wciąż się zbliża, a może trzeba dokładniej to sprecyzować, że ono już dzisiaj się dokonuje (por. Łk 21,28).

Czytaj więcej: I NIEDZIELA ADWENTU - 27.11.2016 r.

W scenie ukrzyżowania, pełnej drwin ze strony żołnierzy i jednego z ukrzyżowanych wraz z Jezusem łotrów, odkrywamy Jezusa jako króla. Nie tylko dlatego, że taki był napis na tabliczce umieszczonej na krzyżu, nie tylko dlatego, że w dialogu z Piłatem sam Chrystus objawił się jako Król, ale przede wszystkim z tego powodu, że w Ukrzyżowanym widzimy zapowiadanego Sługę Bożego, który umiera za ludzkie grzechy jako niewinny król. Tu już nawet jeden z ukrzyżowanych złoczyńców umiał odkryć w Jezusie króla: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42).

Czytaj więcej: NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 20.11.2016 r.

Za czasów zastępcy Jezusa Chrystusa Pana Naszego, świętego rzymskokatolickiego Kościoła, 257 następcy świętego Piotra księcia Apostołów, Najwyższego Kapłana, Papieża Leona XIII konsekrowanego 20 lutego 1878r, w 15 roku jego pontyfikatu, za Leona Redmera, z Bożego zamiłowania i łaski stolicy Apostolskiej, Biskupa Chełmińskiego urodzonego 13 września 1828, konsekrowanego i obejmującego rządy 9 stycznia 1887, za Wojciecha Antoniego Blocka proboszcza miejsca od 19 sierpnia 1884 i dziekana świeckiego, urodzonego 18 października 1835 w Strzepczu pod Wejherowem oraz Franciszka Laffonta wikariusza świeckiego.

Czytaj więcej: Tłumaczenie dokumentu znalezionego w iglicy wieży