Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
296545

Życie bez wody jest praktycznie niemożliwe. Brak wody dla żywych organizmów jest wielkim niebezpieczeństwem. Dla Izrealitów wędrówka przez rozpalony piasek pustynny i wciąż gorejące słońce mogła przynosić wiele niepokojów, a nawet strachu przed przyszłością – i to nieodległą. Mojżeszowy gest wyprowadzenia wody ze skały – stał się ratunkiem i nadzieją na przyszłość (por. Wj 17,5-6). Albowiem źródło wody rodzi życie.

Czytaj więcej: III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 19.03.2017 r.

Bardziej zaufanym osobom, tym wybranym, przedstawia się intymne sprawy swojego serca. Nie wszystkich dopuszczamy do takiej bezpośredniej, wyłącznej relacji. Musiał Chrystus mieć szczególne zaufanie do Piotra, Jakuba i Jana, skoro tylko ich zabrał na wysoką górę (por. Mt 17,1). Tradycja biblijna umieszcza to wydarzenie na Górze Tabor w Galilei.

Czytaj więcej: II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 12.03.2017 r.

Boża mądrość wiedzie nas dzisiaj do biblijnego raju i na pustynię judzką. Zwornikiem tego biblijnego przesłania są ludzie i działanie szatana. Ludzie to pierwsi rodzice, Adam i Ewa, umieszczeni w ogrodzie Eden i Chrystus, przeżywający czterdziestodniowy post u początku swej publicznej działalności. Pierwszy Adam (ten z raju) i drugi, Nowy Adam – Chrystus.

Czytaj więcej: I niedziela Wielkiego Postu - 05.03.2017 r.

Niebezpieczne są ludzkie decyzje. Od nich tak wiele zależy. I to nie tylko w perspektywie najbliższego czasu, ale także w stosunku do wieczności. Bóg przestrzega, aby jasne były nasze deklaracje i czyny, albowiem nie można służyć Bogu i Mamonie (por. Mt 6,24). Ową mamoną może okazać się wszystko to, czemu poświęcamy najwięcej siły i uwagi, co może nam niestety przesłonić Boga. Niekiedy są to dobra materialne, a także wszelkie niepokoje dotyczące przyszłości.

Czytaj więcej: VIII niedziela zwykła - 26.02.2017 r.