Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
193858

Misja nauczycielska Chrystusa wciąż trwa. Nie jakoby chodziło o jakieś nowe fakty czy uzupełnienie  objawienia Jezusa. Objawienie przyniósł Chrystus w całości, lecz Apostołowie tworzący zapoczątkowany Kościół nie byli jeszcze w stanie wszystkiego pojąć, stąd pałeczkę nauczycielskiej funkcji Boga przejmuje Duch Święty (por. J 16,12-13). To prawda, że człowiek do wielu spraw musi w jakimś sensie dorosnąć, nie od razu umie je sobie przyswoić. Apostołom trudno było zrozumieć prawdę o Eucharystii, konieczność Jezusowej męki, fakt zmartwychwstania czy nawet wniebowstąpienia. A niby byli przygotowani. Chrystus niczego przed nimi nie ukrywał. Mało  tego –   zapowiadał. A oni? Nie rozumieli! Niekiedy buntowali się! Potrzeba było Pięćdziesiątnicy, aby wszystko było jasne i na dodatek niezwykle zobowiązujące.

Czytaj więcej: NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 22.05.2016 r.

Na osobę Ducha Świętego należy spoglądać z perspektywy daru: „Nagle dał się usłyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali… I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,2.4). Jest to dar niezasłużony przez człowieka, aczkolwiek konieczny do pięknego życia we wspólnocie z Bogiem. Syn i Ojciec posyłają rodzącemu się Kościołowi Ducha Parakleta, Pocieszyciela, Obrońcę. To On daje odwagę wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa i charyzmaty, służące wspólnocie Kościoła (por. 1 Kor. 12,3.7). To dzięki Niemu Apostołowie posiedli moc obwieszczania wielkich dzieł Bożych w różnych językach (por. Dz 2,5-11).

Czytaj więcej: NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 15.05.2016 r.

Zapatrzyć się w niebo! Może to trochę iluzoryczne, ale chrześcijanin z natury swojego powołania – niekoniecznie wzrokiem ciała, a wzrokiem duszy – powinien spoglądać „w stronę” nieba. Musi być w nas coś z Apostołów, gdy po wniebowstąpieniu swojego Mistrza w niebo się wpatrywali. „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11).

Czytaj więcej: WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 08.05.2016 r.

Pytania o wiarę docierają do nas jak echo? Tym bardziej że dylematy dotyczące sensowności zaufania Bogu, skoro na świecie tyle zła i  nieszczęść, w obliczu różnych katastrof nabierają mocy. Uwierzyć, czyli głęboko zaufać. I nie wystarczy uwierzyć w istnienie Boga, trzeba posunąć się o wiele dalej i uwierzyć w to, czego Bóg naucza i wymaga. Uwierzyć więc w Boga, to początek drogi wiary. Uwierzyć Bogu oto sens naszego duchowego wzrastania.

Czytaj więcej: VI NIEDZIELA WIELKANOCY – 01.05.2016 r.