Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
214235

Znów przyglądamy się rozmodlonemu Jezusowi. Zazwyczaj modlił się na osobności. Tym razem jakby pośród ludzi, skoro gdy tylko modlitwę zakończył, wszedł w dialog z uczniami (por. Łk 11,1). Cuda, głoszenie Ewangelii. To wymaga czasu i sił. A jednak On, Jezus Chrystus – Bóg, umiał zagwarantować sobie przywilej czasu na modlitwę. Kto się coraz mniej modli, ten ma coraz słabsze więzi z Bogiem.

Czytaj więcej: XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.07.2016 r.

I my moglibyśmy trafnie odpowiedzieć uczonemu w Prawie, co należy czynić, aby życie wieczne osiągnąć (por. Łk 10,25). Żadnych wątpliwości nie mamy, iż realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego jest warunkiem szczęśliwości wiecznej. Uczony w Prawie (ale czy tylko on?) miał jednak jeszcze jedną wątpliwość. Dotyczyła ona zdefiniowania słowa: bliźni.

Jezus – doskonały pedagog – nie podaje bezpośredniej definicji. Określa ją w sposób opisowy poprzez przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Szczegóły owej przypowieści doskonale pozwalają na to, by sformułować pojęcie osoby, ukrytej pod określeniem „bliźni”.

Czytaj więcej: XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.07.2016 r.

Wysłanie siedemdziesięciu dwóch (por. Łk 10,1)! Kogo? Apostołów? Tych było dwunastu. Uczniów? Mieli poprzedzać Chrystusa (idąc po dwóch, bo tak bezpieczniej i świadectwo silniej przekonujące) w drodze do miast i miejscowości, które chciał sam nawiedzić. Patrzenie Jezusa jest dalekosiężne. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2).

Czytaj więcej: XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 03.07.2016 r.