Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
205438

Kiedy na kartach Ewangelii czytamy o modlitwie Jezusa, natychmiast pojawia się wewnętrzne wrażenie, że jesteśmy i będziemy świadkami czegoś niezwykłego. Niezwykłość modlitwy Chrystusowej można mierzyć miarą Jego bóstwa. To sam Bóg się modli i jeszcze na świadków tego intymnego spotkania z Ojcem bierze swoich uczniów (por. Łk 9,18). Nie wstydzi się swojej modlitwy, lecz czyni ją publiczną, być może na świadectwo dla innych.

Czytaj więcej: XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.06.2016 r.

O miłości można wiele mówić. Są to jednak tylko słowa. Bóg swoimi czynami uczy, że miłość mierzy się przebaczeniem. Tak uczynił z grzesznym Dawidem (por. 2 Sm 12,13) i całą rzeszą biblijnych grzeszników.
Szokowało zawsze faryzeuszy, że Jezus przyjmował ludzi grzesznych, również publicznych grzeszników. Bunt wywołało spotkanie Chrystusa z kobietą, która prowadziła w mieście grzeszne życie. Faryzeusz, który zapewne uważał się za człowieka czystego, był wstrząśnięty tą sytuacją; tym bardziej że kobieta obmyła stopy Jezusa olejkiem alabastrowym (por. Łk 7,39).

Czytaj więcej: XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.06.2016 r.