Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1444526

Moja koleżanka z pracy jest protestantką. Podczas strajków w Polsce ganiła Polaków, że uciekają się do Maryi, zamiast do Chrystusa. Ona wcale nie uważa Maryi za swą Matkę i nie modli się do Niej. Bardzo mi jej żal.
Polacy wcale nie uważają Matki Bożej za Odkupicielkę ludzi ani za jakąś boginię. Czcząc Maryję jako Matkę Bożą, chcą uwielbić Jezusa Chrystusa, który w swej osobie jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Tytuł "Boża Rodzicielka" spotykamy po raz pierwszy w modlitwie poświadczonej już około 300 r., którą więc w nieco poszerzonej formie odmawiamy dzisiaj: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza. Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W piękny sposób jest tu wyrażona

Czytaj więcej: Maryja, nasza Matka

DAĆ DOWÓD NADZIEI (Dz 8,5-8.14-17 * Ps 66 * 1P 3,15-18 * J 14,15-21)
Zawsze, gdy słucham apelu świętego Piotra: „Bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”, czuję dreszcz emocji. Z jednej strony wiąże się on z fascynacją, gdyż przecież jako zakonnik i kaznodzieja, porwany doniosłością tego wezwania, zainwestowałem całe życie w sprawę głoszenia i uzasadniania mojej chrześcijańskiej nadziei. Z drugiej jednak strony

Czytaj więcej: Komentarz do Słowa Bożego na VI niedzielę Wielkanocną

TU CHODZI O ŻYCIE (Dz 6,1-7 * Ps 33 * 1P 2,4-9 * J 14,1-12)

W Starym Testamencie chodzenie drogami Pana i szukanie Go lub Jego twarzy stanowią synonimy życia prawego, podporządkowanego przykazaniom i woli Boga. Można o tym czytać aż do znudzenia. Na przykład prorok Izajasz pisze, że jest to oznaka „pragnienia bliskości Boga” (58,2). W dzisiejszej Ewangelii każdy z nas otrzymuje odpowiedź na to pragnienie bliskości – widzieć Jezusa znaczy widzieć Boga. Wraca tutaj temat zapowiedziany w Prologu Ewangelii Janowej: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (1,18).

Czytaj więcej: Komentarz do Słowa Bożego na V niedzielę Wielkanocną

Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego po raz kolejny przypominają namwagę tej instytucji, a także naszą za nią odpowiedzialność. Wskazują też, że głosowanie jestprawem i obowiązkiem każdego obywatela. Poprzez wybór osób, którym na sercu leżyautentyczne dobro Europy i Polski, możemy przyczynić się – jak zachęcał nas do tego św. Jan Paweł II – do budowania europejskiej wspólnoty ducha, opartej na duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały. Europę trzeba bowiem budować nie tylko na wartościach ekonomicznych, ale przede wszystkim opierając ją na tych wartościach duchowych, które budują solidny fundament jedności.

Czytaj więcej: Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014

W terminie 20-22 czerwca 2014 r. w Collegium Marianum w Pelplinie, organizowane są Rekolekcje dla Narzeczonych. Są one zatwierdzoną formą katechizacji przedmałżeńskiej, przewidzianą przez Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. W związku z tym ich uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia tzw. kursu przedmałżeńskiego. Na rekolekcje mogą przyjechać również pary, które już posiadają zaświadczenie o ukończeniu katechizacji, aby jeszcze lepiej przygotować się do wspólnego życia, dzięki warsztatowej formie prowadzenia rekolekcji.

Czytaj więcej: Rekolekcje dla narzeczonych