Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1292233

BĄDŹCIE APOSTOŁAMI MIŁOSIERDZIA
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014
1. Dar kanonizacji i zadanie apostolskie
Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego Miłosierdzia dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowiedzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program dojrzewania w wierze, nadziei i miłości.

Czytaj więcej: "Bądźcie apostołami miłosierdzia" - list KEP

Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski postanowiła, że obchodom 70. Tygodnia Miłosierdzia w 2014 roku będzie towarzyszyć hasło: „Święty Jan Paweł II — Apostoł Miłosierdzia". Hasło to wynika przede wszystkim z faktu, iż tegoroczny Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w dniu kanonizacji bł. Jana Pawła II, którego cały pontyfikat był przesiąknięty ewangelią miłosierdzia Bożego.
70. Tydzień Miłosierdzia będzie przeżywany w kontekście tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego głównym celem jest wzmocnienie wiary w Syna Bożego. Jak podkreślił papież Franciszek w encyklice Lumen fidei „obecnie życie Jezusa jawi się jako miejsce ostatecznej interwencji Boga, najwyższy przejaw Jego miłości do nas" (LF l 5). Bóg nie mógł dać ludziom większej gwarancji, by zapewnić o swojej miłości, jak Syna swego Jednorodzonego (por. J 3, l 6). W swoim życiu ziemskim Jezus Chrystus dał świadectwo solidarności z ubogimi, chorymi oraz potrzebującymi pomocy materialnej lub duchowego wsparcia. Jak wskazuje papież Franciszek, człowiek dzięki łasce wiary przemieniony jest przez Miłość, a jego egzystencja wykracza poza własne ramy. Chrześcijanin może mieć wówczas „oczy Jezusa, Jego uczucia, Jego synowską gotowość, ponieważ dany mu jest udział w Jego Miłości, którą jest Duch. l w tej Miłości zyskuje się w pewien sposób spojrzenie właściwe Jezusowi" (LF 21).

Czytaj więcej: 70 Tydzień Miłosierdzia (27.04-03.05.2014)

Mijają dwa lata od śmierci   pierwszego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski. Homilię wygłosił abp Henryk Muszyński, prymas senior. Wśród  31 arcybiskupów i biskupów z Polski i z zagranicy obecny był abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. Symboliczna był fakt przybycia na pogrzeb ks. kard Józefa Glempa, który w 1988 r. konsekrował ks. Jana Szlagę na biskupa pomocniczego ówczesnej diecezji chełmińskiej. W sobotnie przedpołudnie katedrę, krużganki dawnego opactwa cysterskiego  i plac katedralny wypełniły tysiące kapłanów i wiernych.

Czytaj więcej: 2 rocznica śmierci Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi

Wczoraj rano, kilka minut po godzinie 5, wyruszyła z naszej parafii i naszego miasta pielgrzymka na uroczystość kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Całej 50-osbowej grupie przewodzi nasz Ksiądz Proboszcz Leszek Grzela. W drodze do pierwszego nolcegu, w okolicach granicy czesko-austryjackiej, pielgrzymi nawiedzili sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich. Tam uczestniczyli we Mszy Św.

Rano ruszyli dalej, by wieczorem dotrzeć na nocleg niedaleko Rimini we Włoszech. Czekamy na relacje i zdjęcia, które jak tylko otrzymamy, to jak najszybciej tu umieścimy.