Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1292199

Księża powinni cierpliwie czekać na wiernych w konfesjonale - wezwał kapłanów penitencjarz większy kard. Mauro Piacenza. Prosił ich, by sprawowali sakrament pojednania w godzinach, które pasują penitentom.

Włoski purpurat zainaugurował 24 marca w Rzymie XXV kurs nt. forum wewnętrznego, czyli spraw związanych z sumieniem penitenta, organizowany przez Penitencjarię Apostolską. Bierze w nim udział około 500 księży i seminarzystów, którzy wkrótce przyjmą święcenia kapłańskie. Zakończy się on 28 marca audiencją u papieża Franciszka.

Penitencjarz większy podkreślił, że sakrament pojednania jest najbardziej konkretnym i realnym sposobem „odnawiania osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem”. Zaapelował do spowiedników.

Czytaj więcej: Konfesjonał - cierpliwe oczekiwanie

Kanonizacja bł. Jana Pawła II odsuwa w Polsce na dalszy plan fakt, że w czasie tej samej uroczystości świętym zostanie ogłoszony inny wielki papież – bł. Jan XXIII.

Angelo Roncalli znany jest przede wszystkim jako ten, który zwołał Sobór Watykański II. Nie zamierzał zmieniać nauczania Kościoła, pragnął natomiast dostosować sposób jego wyrażania do potrzeb współczesnych czasów.

Wprawdzie nie dokończył swego dzieła (to Paweł VI doprowadził do końca prace soboru), ale bez jego proroczej intuicji Kościół mógłby dziś bardziej przypominać – używając słów samego papieża – „muzeum archeologiczne” niż „ogród kwitnący życiem”. To on zdecydował, że Sobór nie będzie nikogo i niczego potępiał, tylko przedstawi współczesnemu światu pozytywny wykład wiary.

Czytaj więcej: Pamiętajmy o Janie XXIII

W roku kanonizacji bł. Jana Pawła II, Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej pragnie przypomnieć Księżom i Wiernym znaczenie modlitwy Leona XIII „Święty Michale Archaniele” oraz zachęcić do częstego indywidualnego i wspólnotowego odmawiania tej modlitwy. Papież Polak mówił o niej w sanktuarium św. Michała Archanioła na Górze Gargano w 1987 r., a później, raz jeszcze, w czasie modlitwy Angelus 24 kwietnia 1994 r. Błogosławiony Papież wzywał wszystkich wiernych Kościoła: „Zapraszam was wszystkich, abyście jej [modlitwy Leona XIII] nie zapomnieli, abyście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi  tego  świata.”

Wobec licznych funkcjonujących tłumaczeń modlitwy papieża Leona XIII, proponuje się korzystanie z następującej formuły:

Czytaj więcej: Modlitwa do św. Michała Archanioła

Życie ludzkie jest dziś zagrożone i potrzebne są konkretne działania, aby było ono trwale chronione. Encyklika Błogosławionego Jana Pawła II „Evangelium vitae" o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego oraz ustanowienie Dnia Świętości Życia wskazują jak ważna dla Jana Pawła II była sprawa obrony każdego ludzkiego życia. Konkretnym działaniem, które może podjąć każdy z nas jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
Osoby chętne, które chciałyby wziąć udział w tej modlitwie, zapraszamy do rozpoczęcia jej wspólnotowo wraz z innymi, w naszym kościele w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w dniu 25 marca 2014 r. (wtorek) podczas Mszy św. o godz. 8.30, 10.00, 17.00 i 18.00. Prosimy przynieść ze sobą świece, które będą zapalone w czasie składania przyrzeczeń.