Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1292176

Przyjąć dar komunii z Bogiem

Obraz uczty z przypowieści na pewno trzeba odczytywać w kontekście czasów mesjańskich jak również w perspektywie eschatologicznej, czyli królestwa niebieskiego. Może najpierw warto wejść w kilka szczegółów kulturowych związanych z przygotowaniem uczty we wschodnich zwyczajach, by później wyciągnąć z tegoż prawdy dla naszego życia.

Czytaj więcej: XXVIII niedziela zwykła 11.10.2020

Trwajmy w przyjaźni z Bogiem

Czytając przypowieść o przewrotnych rolnikach ma się wrażenie, że to jakiś kryminał, który na pewno zakończenie powinien znaleźć w sądzie. Powodów ku temu jest przynajmniej kilka. Po pierwsze nieuczciwi rolnicy, nie dopełniający warunków umowy dzierżawnej. Po wtóre owi rolnicy nie tylko nie oddają słusznie należnej dzierżawy, ale dopuszczają się fizycznej przemocy wobec wysłanników właściciela; przemocy, która nabrała nawet krwawego kolorytu (por. Mt 21,35). Nieuczciwość i żądza dóbr materialnych popychają nawet do morderstwa dokonanego najpierw na sługach właściciela, wreszcie na jego synu, którego – przynajmniej w zamyśle właściciela – powinni uszanować (por. Mt 21,37). Konsekwencje takiego postępowania są łatwe do przewidzenia – sprawiedliwa i surowa odpłata wobec niewdzięczników (por. Mt 21,41).

Czytaj więcej: XXVII niedziela zwykła 4.10.2020

Otwórzmy szeroko oczy serca

Można coś przyjmować z naiwnością. Można także nad tą samą rzeczywistością dywagować, roztrząsając wszelkie za i przeciw, a także różne obiektywne i subiektywne uwarunkowania odbioru informacji. Jest jeszcze inne pojmowanie: prostota wiary, która pozwala być uczestnikiem Bożego Objawienia.

„Prostaczkowie” – szczególni ludzie. W zewnętrznym pojmowaniu określenie to kojarzy się to negatywnie, wręcz z prostactwem. Jednak nie tak należy je rozumieć. Lepiej łączyć je z prostotą i pokorą.

Czytaj więcej: XXIV niedziela zwykła 13.09.2020

Upomnieć, by uratować

Często przychodzi nam powracać do popularnej definicji Kościoła, iż jest on świętą społecznością grzesznych ludzi. To prawda, że jako chrześcijanie niekoniecznie jesteśmy lepsi od innych ludzi. Jest pośród nas wiele niedomówień, kłótni, agresji. Chrystus to wszystko przewidział, postawił konkretną diagnozę, jak również podał konkretne środki zaradcze. Do nich należy tak zwane upomnienie braterskie – correptio fraterna.

Czytaj więcej: XXIII niedziela zwykła 6.09.2020

Przyjąć krzyż codzienności

Prawda o krzyżu, który trzeba brać na swoje ramiona i w ten sposób naśladować Chrystusa może po ludzku przerażać (por. Mt 16,24). Jednak nie jest to bezwarunkowy nakaz. Postawiony jest warunek: „Jeśli kto chce pójść za Mną…” (Mt 16,24). Wybór jakkolwiek należy do człowieka. Jest to poniekąd zaproszenie do przenikania tajemnic samego Boga. Bóg zaprasza do realizacji naśladownictwa Chrystusa wszystkich, lecz nikomu nie odbiera wolności. Ów warunek: „jeśli” – to zaproszenie do przeżycia doczesności na wzór Jezusa. Językiem współczesnym oznaczałoby to, że Jezus staje się naszym „idolem”, ale oczywiście w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu.

Czytaj więcej: XXII niedziela zwykła 30.08.2020