Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1444478

Kiedy o. Aleksandra Mienia, prawosławnego kapłana i filozofa, zapytano, jakie zdanie w Ewangelii uważa za najważniejsze, odpowiedział, że jest nim obietnica dana uczniom przez Jezusa: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Obietnica ta świadczy o tym, że chrześcijaństwo to nie tylko nowa nauka, która daje nam wskazówki, jak żyć. To nie tylko zespół pewnych doktrynalnych treści, dogmatów, przepisów prawnych i liturgicznych. Ale to sam Chrystus, który pozostał ze swoim ludem. On jest z nami do skończenia świata.

 

Czytaj więcej: Komentarz do Słowa Bożego na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Kościół od wieków przekazuje wiernym Chrystusa dwa, pozornie przeciwstawne wezwania: Z jednej strony wciąż na nowo przypomina się nam, że słowa Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”, są nie tylko formułą konsekracyjną, ale stanowią wezwanie skierowane do każdego z nas, żebyśmy komunii świętej nie unikali. Z drugiej strony staramy się w Kościele pamiętać o przestrodze apostoła Pawła, że „Kto spożywa ten chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11,27).

Przestroga powinna oczyszczać wezwanie, a z kolei ono – wyznaczać granice przestrodze. Niestety, najczęściej słyszymy tylko jedno z tych dwóch słów, o drugim zaś niemal zapominamy. W ciągu wieków, zarówno w Kościele wschodnim, jak i zachodnim, słyszano przede wszystkim przestrogę, ażeby zbyt łatwym przyjmowaniem komunii nie znieważyć jej. Lęk przed niegodnym przyjęciem Sakramentu doprowadził do tego, że niemal w całym chrześcijaństwie zaniechano częstego przystępowania do komunii. Jakby zapomniano o tym, że autentycznie religijny lęk nie paraliżuje, ale raczej pobudza do pozytywnego działania.

Czytaj więcej: Często, ale godnie...

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomniała w opublikowanym  oświadczeniu, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów pierwszej komunii św., pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się tylko podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.
Z kolei uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia wymogu przygotowania do sakramentów i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody co do ich przyjęcia. Przyczyny opublikowania komunikatu Komisji Wychowania Katolickiego KEP wyjaśnił jej przewodniczący bp Marek Mendyk.   Docierają do nas sygnały z Polski, -wyjaśnia - że rodzice posyłający dzieci do I klasy szkoły podstawowej od razu wybierają dla swoich dzieci udział w lekcjach etyki. Mają oczywiście takie prawo, ale...

Czytaj więcej: Lekcje etyki nie przygotowują do sakramentów świętych

W odpowiedzi na słowa Papieża Franciszka, wyrażone na audiencji w dniu 21 maja br., którymi wezwał wiernych do pomocy poszkodowanym w powodzi na Bałkanach: “Zachęcam was do przyłączenia się do mojej modlitwy za ofiary i za wszystkie osoby dotknięte tym kataklizmem. (…) Niech naszym braciom nie zabraknie naszej solidarności i konkretnego wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej”, Caritas Diecezji Pelplińskiej włącza się w akcję pomocy organizowaną przez Caritas Polska.
W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie w niedzielę 8 czerwca br. we wszystkich parafiach naszej diecezji zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych przez powódź, jaka dotknęła Serbię, Bośnię i Hercegowinę. Caritas Diecezjalna prześle zebrane środki do Caritas Polska, koordynującej akcję pomocy.
Dziękując za okazane wsparcie,  łączę pasterskie błogosławieństwo.


+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

Umiłowane Siostry i Bracia, Kochani Kapłani!

Przed nami uroczystość święceń kapłańskich, których udzielę 7 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. To ważne wydarzenie dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty, która otrzyma dar nowych kapłanów.
Dziękuję i gratuluję Parafiom, z których wywodzą się przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara jest żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą atmosferę do wzrostu i rozwoju.
Dziękuję Rodzinom przyszłych prezbiterów. Niech Wasze wsparcie, zwłaszcza modlitewne, stale towarzyszy waszym synom na ich kapłańskiej drodze życia.

Czytaj więcej: Zaproszenie Biskupa Diecezjalnego na Święcenia Kapłańskie 31 maja 2014 r.