Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1292194

Żywe jest Słowo Boże i skuteczne

Mieszkańcy Kafarnaum byli bardzo uprzywilejowani. Chcąc nie chcąc byli świadkami objawiania się boskiej mocy Jezusa z Nazaretu. W pewnym sensie, dzięki temu, że Jezus dłuższy czas przebywał w ich mieście, można by było o Nim też powiedzieć Jezus z Kafarnaum, skoro wielu spośród biblistów to miasto nazywa miastem Jezusa. To tu ludzie „zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie” (Mk 1,22). Nauka to przecież słowa. Te mogą być ulotne, ale też mogą człowieka przenikać aż do szpiku kości.

Czytaj więcej: IV Niedziela zwykła 31.01.2021

Pójdźmy za tym, który jest Życiem

„Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” (Mk 1,17). Wezwanie skierowane do Szymona i Andrzeja, braci z Kafarnaum. Zastał ich Chrystus pośrodku ich życia. Byli rybakami i w tym momencie zarzucali sieci (por. Mk 1,16). Powołanie wpisane w codzienność. Owszem, musieli pozostawić wszystko, by zyskać jeszcze więcej. Zwykły rybak odtąd już jest niezwykłym rybakiem, bo niezwykłe są jego sieci, a i połów tym bardziej do zwyczajnych nie należy. Pójście za takim Mistrzem, jakim jest Jezus, otwiera człowieka na pełniejsze przestrzenie życia. Już na nie nie spogląda się z perspektywy tylko codzienności (a ta umie być bardzo szara), zwyczajności pracy zawodowej, szeroko pojętych obowiązków. Pójście za Jezusem pozwala w codzienność wpisać nadprzyrodzoność. Cokolwiek czynione ze względu na Chrystusa ma już zupełnie inną wartość. Tak odkrywa się pełnię życia, w której życie nadprzyrodzone i relacja z Bogiem stanowią najistotniejszy wymiar.

Czytaj więcej: III Niedziela zwykła 24.01.2021

Troszczmy się i o ciało, i o ducha

Perspektywa naszego życia duchowego jest następująca: odkryć i zrealizować swoje powołanie. Wpatrujemy się dzisiaj w młodego Samuela, który za radą swego duchowego mistrza umiał powołującemu Bogu odpowiedzieć: „Mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10). A Bóg był z nim, współdziałając w skuteczności głoszonego prorockiego słowa (por 1 Sm 3,19). Podobnie było z bohaterami dzisiejszej perykopy ewangelicznej: Janem, Piotrem i Andrzejem. Jan i Andrzej odkryli w Chrystusie Mesjasza. Poszli za Nim (por. J 1,37), by potem Andrzej przyprowadził do Jezusa także swego brata Piotra (por J 1,41). Powołanie odkryli we współdziałaniu z Chrystusem.

Czytaj więcej: II Niedziela zwykła 17.01.2021

Początek życia w Chrystusie

Okres Bożego Narodzenia kończymy uroczystością Chrztu Pańskiego. Obie uroczystości ukazują nam Chrystusa pragnącego być bardzo blisko człowieka. Przyszedł na ziemię jako człowiek: „Słowo stało się ciałem” (J 1,14). Doznawał więc wszystkich radości i ograniczeń ludzkiej natury. Był do człowieka podobny we wszystkim oprócz grzeszności. Jednak pomimo tego staje Jezus pośród grzeszników nad Jordanem, by od tego, który nie był godzien pochylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów (por. Mk 1,7), przyjąć chrzest nawrócenia. Pomimo, iż mocniejszy od Jana Chrzciciela (por (Mk 1,7), z jego rąk przyjmuje chrzest. Pokora Syna Człowieczego – być blisko człowieka, być jak inni.

Czytaj więcej: Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2021

Jezus jest Słowem życia

„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J1,4-5). Jezus odwieczne Słowo Boga Wszechmogącego przyjmuje ludzkie ciało i staje się jednym z nas. Staje się człowiekiem takim, jak my – wyróżnia Go tylko od nas Jego bezgrzeszność. To wielkie dowartościowanie ludzkiej natury; wręcz jej przebóstwienie.

Czytaj więcej: II Niedziela Narodzeenia Pańskiego 3.01.2021