Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1242496

Sztuka życia, sztuka umierania

By osiągnąć choćby chwilową sławę w sporcie, trzeba długich lat mozolnego treningu. By być fachowcem w jakiejś dziedzinie trzeba lat wytrwałej nauki i praktyki. By pięknie umierać, trzeba pięknie żyć, bo jakie życie, taka śmierć. Dzisiaj o śmierci mówi się swoiście, jakby w oderwaniu od człowieka. A trzeba mówić o sztuce dobrego umierania, co wcale nie oznacza umiłowania samej śmierci, czy odrzuceniu doczesności, a skierowaniu się ku pełniejszemu życiu, które po śmierci przychodzi.

Czytaj więcej: V Niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021

Stolica Apostolska udzieliła łaski odpustu zupełnego
za następujące modlitwy i akty pobożności:

  • półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej,

  • udział w dniu skupienia, które zawiera rozważanie
    o św. Józefie,

  • spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,

  • odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,

  • codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa,

  • modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy,

  • odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan,

  • modlitwę do św. Józefa – w dniach: uroczystość św. Józefa (19 marca), wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja) i w święto Świętej Rodziny oraz odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu

Nowe narodzenie w „jesieni życia”

Życiowa mądrość podpowiada, że w ocenie jakiejś rzeczywistości trzeba spoglądać nade wszystko na końcowy efekt. Jest to nie do końca prawidłowe ocenianie, albowiem poszczególne etapy działalności mogą mieć również wymierne znaczenie dla oglądu całego dzieła. Podobnie jest z ludzkim życiem. Całościowo jest ono przygotowaniem do jednego wielkiego egzaminu z gotowości do uczestnictwa w chwale świętych. Całe życie jest istotne, jednak ów moment spotkania z Chrystusem Sędzią na końcu naszego ziemskiego czasu pokazuje, efekt wieloletniej pracy nad kształtem naszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa, co można nazwać dążeniem do świętości.

Czytaj więcej: IV Niedziela Wielkiego Postu 14.03.2021

Dekalog ocalenia

W katolickich rodzinach zasady życia moralnego zapisane w Dekalogu wpajane są od najmłodszych lat. Staje się to w ramach zwyczajnego procesu wychowawczego. Bóg wychowując, pedagogizując ludzkość zostawił jej prawo moralne zapisane na kamiennych tablicach, ale wyryte także w ludzkich sercach i sumieniach, co teologia nazwie prawem naturalnym. Dekalog to przymierze Boga z człowiekiem, dokładniej Boga z Izraelem. Zaś w Izraelu widzimy wspólnotę Kościoła, dla której był on typem ludu Nowego Przymierza.

Czytaj więcej: III Niedziela Wielkiego Postu 7.03.2021

Zbawczy sens cierpienia

Śledząc biblijne dzieje zbawienia człowieka, odkrywamy – nie bez jakiejś dozy radości – iż Bóg położył w ludzkości swoje nadzieje, swoje zaufanie. Widzimy to przede wszystkim przez pryzmat wielu biblijnych postaci, w których życie bardzo namacalnie wkroczył Bóg, często zmieniając im całą optykę postrzegania świata i ich roli w dziejach ludzkości. Jedną ze szczególnych dziedzin ludzkiego doświadczenia jest cierpienie. Może ono być różnie pojmowane, tym bardziej odbierane. W zewnętrznym oglądzie cierpienie jest li tylko sporą niedogodnością, sytuacją niekomfortową, udręczeniem. Dotyczy to zarówno cierpienia duchowego i fizycznego. Jednak z perspektywy Bożego pojmowania będzie miało cierpienie znaczenie zbawcze, a nawet charakter specjalnego powołania.

Czytaj więcej: II Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2021