Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1242486

Życie oddane za innych

Niedziela Dobrego Pasterza. Niedziela modlitwy o powołania do służby w Kościele, a przede wszystkim o nowych pasterzy. Dobrą osnową dla tej troski jest przypowieść o Dobrym Pasterzu, w którego obrazie widzimy przede wszystkim samego Chrystusa. Jakże On inny od pozostałych pasterzy. Jego oryginalność ukryta jest przede wszystkim w tym, że bezwarunkowo jest gotów oddać swoje życie w akcie dobrowolnej ofiary za powierzone Mu owce (por. J 10,14-15).

Czytaj więcej: IV Niedziela Wielkanocna 25.04.2021

Świadkowie życia i zmartwychwstania

Ważnych wydarzeń nikt nie skrywa tylko w swoim sercu. Człowiek jako istota społeczna nie tylko potrzebuje kontaktu z drugą osobą, ale również współodczuwania i współprzeżywania. Stąd owi dwaj uczniowie, którzy zdążając do Emaus spotkali Zmartwychwstałego, nie umieli tego doznania zachować tylko dla siebie. Musieli się nim podzielić z tymi, którzy dla nich stanowili i oparcie, ale przede wszystkim braterską wspólnotę. Na pewno z wielkim entuzjazmem „opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba (Łk 24,35).

Czytaj więcej: III Niedziela Wielkanocna 18.04.2021

Miłosierdzie i pokój

Strach i obawa były doświadczeniem Apostołów po śmierci ich Mistrza. O co się niepokoili? Pewnie o swoje życie. O to, że Żydzi z nimi postąpią, jak z Chrystusem. Przecież byli Jego uczniami, zwolennikami. Stąd ta ucieczka do wieczernika. I drzwi zamknięte! I strach! (por. J 20,19). W takiej atmosferze pojawia się pośród nich Chrystus, w niewiadomy sposób pokonując barierę zamkniętych drzwi (por. J 20,19). Nie przychodzi z pustymi rękoma. Darem Zmartwychwstałego jest pokój. „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Najpierw ten pokój osobisty, będący owocem Bożego miłosierdzia wobec konkretnego człowieka. Wiąże się to z mocą odpuszczania grzechów i jednania z Bogiem (por. J 20,22-23). Człowiek wewnętrznie skłócony, nie pojednany nie będzie nosicielem i mecenasem pokoju. Jego dusza ogarnięta smutkiem grzechu będzie negatywnie wpływać na całość jego życia. Ład wewnętrzny jest warunkiem ładu zewnętrznego. Człowiek żyjący w gniewie, nienawiści, który nie otworzył swego serca na Boże przebaczenie, nie sieje wokół siebie pokoju, raczej nieład i zniszczenie. Przemoc rodzi przemoc. Indywidualne zło może przerodzić się w zło społeczne, nawet światowe. Pokój, także ten światowy, buduje się zaczynając od pokoju swego serca, a jego istotnym warunkiem jest przebaczenie płynące z Bożego miłosierdzia.

Czytaj więcej: Niedziela Miłosierdzia 11.04.2021

Zmartwychwstanie Jezusa i nasze

Droga do grobu nigdy nie należy do pozytywnych przeżyć. Zawsze w pamięci jest ktoś, kogo po ludzku i w ziemskim wymiarze nam zabrakło. I droga Marii Magdaleny musiała być okupiona negatywnymi doznaniami przerażającej śmierci Mistrza i przyjaciela. Była to też pewnie droga wyrzutów sumienia, że nie udało się dokładnie przygotować martwego ciała Jezusa do złożenia do grobu (por. J 20,1).

Czytaj więcej: Niedziela Zmartwychwstania 4.04.2021

Pascha Pana i nasza

Tajemnica Męki Pańskiej zadziwia i po ludzku przeraża. Nawet będąc świadkiem tylko odczytującym czy wysłuchującym opis tejże Męki czujemy się jej bezpośrednimi uczestnikami. Nie da się tutaj być tylko kibicem. Ta rzeczywistość wciąga człowieka, zmusza do konkretnych decyzji. Albo stanę u boku Chrystusa, który cierpi, albo będę Jego przeciwnikiem i jednym z oprawców. „Pan Bóg otworzył ,mi ucho, a ja się nie oparłem i nie cofnąłem. Podałem mój grzbiet bijącym i policzki rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem” (Iz 50,5-6). To niby tylko słowa starotestamentalnego proroctwa. Ale czy niby? Dokładnie spełniły się w losie umęczonego Jezusa. Dokładnie też dzisiaj spełniają się w życiu prawdziwych uczniów Chrystusa. Albowiem Męka Pana trwa. A dzisiaj pozwolić na to, by wystawiono mnie pod pręgierz krytyki, drwiny, ironii i wyśmiania ze względu na wiarę i Chrystusa, to już męczeństwo. To cierpiący Jezus w swoich uczniach, w swoim Kościele.

Czytaj więcej: Niedziela Palmowa 28.03.2021