Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1242525

Trójjedyny Bóg życia

Jeden, a w trzech osobach. Taki jest Bóg. Umysł ludzki z tą prawdą musi się zmierzyć, choć typowe zasady logiki i arytmetyki nie mogą sobie z tym poradzić. Jak mogą trzy osoby stanowić jednego Boga? Jednak Boże objawienie, które przyjmujemy w posłuszeństwie wiary jest bardzo konkretne. W nakazie misyjnym zawartym w ostatnich wersetach Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Trójjedyny Bóg w jednym działaniu.

Czytaj więcej: Niedziela Trójcy Przenajświętszej. 30.05.2021

Życie, które prawdziwie jest życiem

Zapatrzeć się w niebo jak Apostołowie! Oto nasza dola i nasz los! Gdyby odejście Chrystusa do nieba odbywało się w sposób ukryty, zapewne z mniejszym zaangażowaniem wpatrywalibyśmy się w niebo (por. Dz 1,11). Skoro jednak tam odszedł Jezus, to nasze wpatrywanie się w niebieską przestrzeń ma zgoła przede wszystkim wymiar nadprzyrodzony.

Czytaj więcej: Niedziela Zesłania Ducha Św. 23.05.2021

Życie, które prawdziwie jest życiem

Zapatrzeć się w niebo jak Apostołowie! Oto nasza dola i nasz los! Gdyby odejście Chrystusa do nieba odbywało się w sposób ukryty, zapewne z mniejszym zaangażowaniem wpatrywalibyśmy się w niebo (por. Dz 1,11). Skoro jednak tam odszedł Jezus, to nasze wpatrywanie się w niebieską przestrzeń ma zgoła przede wszystkim wymiar nadprzyrodzony.

Czytaj więcej: VII Niedziela Wielkanocna 16.05.2021

Miłość, która ocala życie

„Trwajcie w miłości mojej!” (J 15,9). Zadanie postawione jako imperatyw, jako nakaz. To prawda, że miłość jest zasadą życia chrześcijan. Ta miłość ma jakby dwa skrzydła. Jedno dotyczące wiernego wypełniania przykazań (por. J 15,10) i drugie mówiące o niepodzielnej służbie Bogu (por. J 15,14). Wysublimował Chrystus pojęcie miłości. Postawił bardzo wysoką poprzeczkę. Szczytem miłości jest oddanie życia za tych, których uważa się za swoich przyjaciół (por. J 15,13). Tak uczynił On – Jezus z Nazaretu. Oddał swoje życie za ludzi. Tego wymaga również od swoich naśladowców. Oczywiście praktyka naszej miłości nie zakończy się na fizycznym krzyżu. Trzeba jednak zakładać uczestnictwo w duchowym krzyżu Chrystusa.

Czytaj więcej: VI Niedziela Wielkanocna 9.05.2021

W trosce o życie duchowe

Czym jest życie duchowe? Można kusić się na wiele nawet naukowych teorii i definicji. Najprostszą i pewnie najbardziej słuszną jest prawda o życiu Chrystusa w człowieku. Bóg żyjący i działający w człowieku oto istota życia duchowego. Stąd jasno pojmujemy alegorię o winnym krzewie jako zasadę życia wspólnoty uczniów Chrystusa. „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15,4.5). Trwać oznacza więcej niż pozostawać. Niektórzy bibliści tłumaczą to słowo jako zamieszkanie. Mieszkajcie we Mnie, a Ja w was mieszkać będę. Mieszkać oznacza tym bardziej więcej niż jakaś więź okazjonalna, powierzchowna. To zupełnie coś niż zwykła bliskość. To po prostu niezwykle trwały związek. A nawet jeszcze więcej, bo żywotna wymiana darów. Oznacza to po prostu, że w przemijających żyłach naszego jestestwa płynie nieprzemijająca krew Bożego życia.

Czytaj więcej: V Niedziela Wielkanocna 2.05.2021