Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1381788

Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski postanowiła, że obchodom 70. Tygodnia Miłosierdzia w 2014 roku będzie towarzyszyć hasło: „Święty Jan Paweł II — Apostoł Miłosierdzia". Hasło to wynika przede wszystkim z faktu, iż tegoroczny Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w dniu kanonizacji bł. Jana Pawła II, którego cały pontyfikat był przesiąknięty ewangelią miłosierdzia Bożego.
70. Tydzień Miłosierdzia będzie przeżywany w kontekście tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego głównym celem jest wzmocnienie wiary w Syna Bożego. Jak podkreślił papież Franciszek w encyklice Lumen fidei „obecnie życie Jezusa jawi się jako miejsce ostatecznej interwencji Boga, najwyższy przejaw Jego miłości do nas" (LF l 5). Bóg nie mógł dać ludziom większej gwarancji, by zapewnić o swojej miłości, jak Syna swego Jednorodzonego (por. J 3, l 6). W swoim życiu ziemskim Jezus Chrystus dał świadectwo solidarności z ubogimi, chorymi oraz potrzebującymi pomocy materialnej lub duchowego wsparcia. Jak wskazuje papież Franciszek, człowiek dzięki łasce wiary przemieniony jest przez Miłość, a jego egzystencja wykracza poza własne ramy. Chrześcijanin może mieć wówczas „oczy Jezusa, Jego uczucia, Jego synowską gotowość, ponieważ dany mu jest udział w Jego Miłości, którą jest Duch. l w tej Miłości zyskuje się w pewien sposób spojrzenie właściwe Jezusowi" (LF 21).


W tym roku proponujemy wszystkim wiernym Kościoła w Polsce, a szczególnie zawodowym pracownikom instytucji charytatywnych i wolontariuszom, medytację nad Uczynkami miłości co do ciała. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, iż „uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. (...) Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać" (KKK 2447). W tradycyjnym katechizmie, który pamiętamy z czasów dzieciństwa, uczynki miłosierne co do ciała zostały wymienione w następującym porządku: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Przypomnienie i refleksja w poszczególne dni Tygodnia Miłosierdzia nad uczynkami miłosiernymi co do ciała będzie dopełnieniem ubiegłorocznych rozważań na temat uczynków miłosiernych co do duszy.
W II Niedzielę Wielkanocną rozpoczynającą 70. Tydzień Miłosierdzia przywołamy postać Wielkiego Apostoła Miłosierdzia — św. Jana Pawła II. W liście apostolskim Novo millennio ineunte zostawił nam jakże głębokie przesłanie: „Potrzebna jest dziś nowa ((wyobraźnia miłosierdzia)), której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. Winniśmy zatem postępować w taki sposób, aby w każdej chrześcijańskiej wspólnocie ubodzy czuli się «jak u siebie w domu))" (NMI 50).
Niech nieskończenie dobry i miłosierny Bóg - Ojciec, Syn i Duch Święty, przez łaskę 70. Tygodnia Miłosierdzia pobłogosławi i pomnoży wszelkie dobro, które sam zasiał w naszych sercach.


oprac. ks. Marek Bogusz